smiles=)sadaqah!

=)

Salamualaikum Abu Huraira, r.a., said, “I heard Abu al Qasim (the Prophet saaws), say, ‘The best among you in Islam are those with the best manners, so long as they develop a sense of understanding.’ “ Hadith – Bukhari’s Book of Manners #286 and Ahmad SubhanAllah, how beautiful is the akhlaq of the Syeikh! mashaAllah… Continue reading =)

tinta tinti

Doa. Dan Terus berdoa.

Salamualaikum wr wbt. ‘Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah; dan Allah Dialah Yang Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) lagi Maha Terpuji.’ (Fathir 35:15) ‘Sesungguhnya Allah itu Maha Malu dan Maha Pemurah. Allah malu jika ada seseorang yang menadahkan kedua tangan kepada Nya tapi kemudian menolaknya dengan tangan yang hampa.’ (HR Abu Dawud, at Tirmidzi… Continue reading Doa. Dan Terus berdoa.